För oss är kvalitet och miljö viktigt

Vår verksamhet genomsyras av höga miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav. Dessa definieras i vårt ledningssystem som integrerar miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt branschspecifika krav. Ledningssystemet som fokuserar på processtänkande och kundnöjdhet förbättras och utvecklas kontinuerligt. Vi arbetar aktivt med framåtriktad planering av resurser och ständiga förbättringar i våra processer. Vi mäter och analyserar vår prestation för att kunna ta faktabaserade och rätta beslut. Ledningssystemet skall vara ett system som hålls levande, ett stöd för ledningen och varje medarbetare, nu och i framtiden.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär bland annat arbete med optimering av materialutnyttjande, reducering av spill samt sortering och återvinning av avfall. Vi arbetar hela tiden för att förbättra vårt miljö och säkerhetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och jobbar aktivt med att förebygga och minska miljöpåverkan och olycksrisker genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser. Vid bedömning av affärspartner betraktar vi aktivt miljöarbete som en merit. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det innebär att vi uppfyller ställda krav genom alla processer i produktframtagningen, från projektering till montage av färdig produkt. Arbetet tillsammans med Balkongföreningen och Säker Vatten ligger till grund för våra produktkrav.

Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn

  Instagram LinkedIn

Teknovas Kvalitets- och miljöpolicy