Våra produkter

Teknova levererar produkter inom olika segment. Ledordet för företagets produkter är aluminium. Modernt, återvinningsbart material som ger lång livslängd och minimalt underhåll. Vi är specialister på balkonger, inglasning av balkonger, fönster och uterum för att nämna några exempel.

Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn

  Instagram LinkedIn

Balkonger

Teknova levererar fastighetsunika och anpassade lösningar från renovering till helt nya balkonger. Balkongräcken och skärmväggar erbjuds i varierade lösningar som harmonsierar med alla typer och tidsepoker på fastigheter. Inglasning av balkongen ger nya möjligheter för ditt boende. Vi reder ut kundens behov och önskemål samt erbjuder anpassade lösningar.

Fönster

Teknova levererar lösningar från enkla beklädnadssytem till specialanpassade bågbyten och kompletta fönsterbyten. Utgångspunkten är alltid en noggrann probleminventering och ett väl genomtänkt åtgärdsförslag. Vi sköter allt från mätning till fullt färdig montage.

Våtrumsprodukter

Högkvalitativa våtrumskassetter i strängpressad aluminium och renoveringssystem för badrumsväggar som produceras i egen regi vilket ger optimala möjligheter att leverera kundanpassade och flexibla lösningar. Våra kompetenta och erfarna projektledare ger goda förutsättningar att leverera rätt sak på rätt plats och i rätt tid. Vi samarbetar idag med flera av landets största fastighetsägare.

Uterum

Altaninglasningens beståndsdelar är till allra största delen i aluminium, ett nästan helt underhållsfritt material. Det ger uterummet lång livslängd och du slipper tråkiga underhållsarbeten.